به بلاگ نظر سه خوش آمدید.

هرساله تعداد زیادی از محصولات جدیدی که به بازار می­ آیند در عمل با شکست مواجه می شوند. به منظور اطمینان از موفقیت محصول جدیدی که قصد تولید آن را دارید می بایست تحقیقات بازاریابی کاملی در خصوص بسته بندی، قیمت، توزیع و... محصولات انجام دهید. در هر مرحله از انجام تحقیقات مربوط به طراحی و تولید محصولات جدید می­توانید از امکانات نظر سه استفاده نمایید و با استفاده از آن بتوانید به بینش درستی از جامعه هدف دست پیدا کنید.